This site uses cookies. By continuing to browse you accept their use.

Velkommen til oss!

Gjesteplasser: 

Har du spørsmål om hyttene eller overnatting på gjesteplass?
Ta kontakt på e-post til resepsjonen eller på telefon 33 08 23 90.

Faste plasser:

Alle plassene er leid ut for sesongen 2018.

Ønsker du plass hos oss sesongen 2019?
Send en e-post til oss eller kontakt Helge Ålien på 901 68 640 for nærmere opplysninger!

Oversikt over plassene finner du på denne linken:

    Plasser 2018   (oppdatert 02.07.2018)

 

 

Bilder

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping