14. april kl 10.00  Vårdugnad
 28. april - NB! Lørdag!  Innkjøring
 23. juni  St. Hans feiring
14. juli kl 11.00 Allmøte på lekeplassen
 28. juli  Langbord
 1. oktober  Borre stengt
 13. oktober kl 10.00  Høstdugnad