This site uses cookies. By continuing to browse you accept their use.

Velkommen til Borre Familiecamping!

Vi er klare for ny sesong, og vi er glade for å fortelle har åpnet for normal drift.
Også i år må vi forholde oss til koronarestriksjoner, slik at vi må ta forbehold om
at åpning/gjestetilbud kan endres i tråd med lokale smitteverntiltak.

Så langt ser det imidlertid ut til at det blir en normal sesong,
men med noen begrensninger i arrangementsstørrelse og generelle smitteverntiltak.

(oppdatert 25.04.2021)

 

Plasskart sesongen 2021:

Plasser 2021

Vi har fått en ledig plass for sesongen 2021, maks vognlengde på denne er 7,00m.
Vil du besøke oss på gjesteplass, ta kontakt med resepsjonen på 33 08 23 90.

(oppdatert 22.07.2021)

Bilder

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping

Borre Familie Camping