2. mai kl 10.00  Vårdugnad
9. mai fra kl 07.00  Innkjøring
 20. juni  St. Hans feiring
 11. juli kl 11.00  Allmøte på lekeplassen
 25. juli  Langbord - Mer info senere!
 30. september  Borre stengt
 10. oktober kl 10.00  Høstdugnad

 

 

Informasjon vedrørende arrangementer på Borre 2020

Hei og god sommer! Styret og arrangementskomiteen er glade for at vi, til tross for koronasituasjonen, ser ut til å kunne gjennomføre våre «faste» Borre-aktiviteter også i år, men med noen tilpasninger til den aktuelle situasjonen. Nedenfor finner dere kort informasjon om de ulike arrangementene. Det er viktig at dere leser hele dette skrivet, da det på slutten kommer viktig informasjon ift smittevernhensyn og gjennomføringen av arrangementene.

  • Vi braker i gang med St. Hans-feiring på Borre førstkommende lørdag, 20. juni 2020. Det blir i år familieshow, med trylling og humor, med Erik Mogeno kl 12, etterfulgt av pølser, brus og is til barna. Det er viktig at foreldrene følger barna sine til arrangementet, og sørger for at alle overholder 1 meters-grensen til enhver tid.
    Det blir kakebord fra kl 14.30. I år vil det ikke være mulig å forsyne seg selv, slik vi er vant til, men kakene vil serveres fra fire bord oppe ved dansegulvet. Det er viktig at alle overholder 1 meters-grensen, og ikke trenger seg på. Det er nok kake til alle! Plasskomiteen vil stå med vakter og sørge for å dirigere og slippe inn mindre puljer om gangen. Vi oppfordrer folk til å spre bordene utover, slik at det ikke blir mange som sitter samlet om gangen.
    Det blir videre bingo og loddtrekning, og det blir musikk på dansegulvet fra kl 21.30 til kl 01.00.

  • Vi vil videre alle helger f.o.m. 20. juni og ut juli arrangere bingo og loddtrekning, som normalt, men vi oppfordrer alle til å betale med vipps. Grunnet koronasituasjonen ønsker vi minst mulig kontanter! Vi trenger i år også hjelp av barn over ti år til å selge. Det er en forutsetning at barna kjenner til hvordan vipps fungerer. For de som ikke kan det, vil Lene gi dem rask opplæring i hvordan det fungerer. For de av dere som ikke har vipps, eller kun ønsker å betale med kontanter, så må dere selv henvende dere til Lene på plass 83 eller Lisbeth på plass 82 for betaling. Det vil ikke bli sendt kontanter rundt med barna ifm loddsalget. Vi beklager ulempene dette medfører!

  • Det vil i juni også bli gjennomført barnebingo og discokveld for barna, men også her er det viktig at foreldrene følger barna til arrangementene og sørger for at 1 meters-grensen overholdes.

  • 25. juli 2020 blir det langbord. Maks antall påmeldte er 200 stk, iht offentlig regler for dette. Det er derfor første mann til mølla! Det blir ikke det tradisjonelle koldtbordet, i stedet blir det servert koldt-tallerken. Alle må ha med sin egen drikke. Familier/husstander kan sitte samlet, ellers må bordene plasseres med minimum 1 meters avstand. Det blir levende musikk fra kl 21.30 denne kvelden.

Arrangementskomiteen og styret tar forbehold om at det kan bli endringer i det oppsatte programmet, dersom smittesituasjonen i samfunnet endrer seg. Vi følger til enhver til myndighetenes restriksjoner ift offentlige arrangementer. Det er svært viktig at alle sørger for å overholde smittevernreglene. Man skal ikke delta på arrangementene dersom man er syk eller er i karantene. God håndhygiene må påses, og alle må holde 1 meters avstand. Dersom vi ser at folk ikke klarer å etterleve smittevernreglene på de ulike arrangementene, vil vi dessverre se oss nødt til å avlyse resten av sommerens arrangementer. Dette håper vi derfor at vi slipper.

Vi har tro på at dere alle vil bidra til trygge og hyggelige gjennomføringer av arrangementene i år. Vi gleder oss til å se dere alle der!

Mvh Arrangementskomiteen og Styret