14. april kl 10.00  Vårdugnad
 28. april - NB! Lørdag!  Innkjøring
 23. juni  St. Hans feiring
 12.00 - 14.00 Leker for barna. Alle får premie, pølser og brus
 14.30 Kakebord
 16.00 Bingo
 17.30 Loddsalg
 20.00 - 01.00 Musikk
 21.00 Loddtrekning
 30. juni  16.00 Bingo 
 17.30 Loddsalg
 18.00 Ungdomstreff med pizza og brus, musikk og spill -  Påmelding til Lene på plass 83 innen 29. juni
 21.00 Loddtrekning
 7. juli  16.00 Bingo
 17.30 Loddsalg
 21.00 Loddtrekning
 8. juli  12.00 Barnebingo
 13. juli  18.00 Disco med pizza og brus til barna
 Påmelding til Inger på plass 73 eller Lene på plass 83 innen 12. juli
 14. juli   11.00 Allmøte på lekeplassen
 16.00 Bingo
 17.30 Loddsalg
 21.00 Loddtrekning
 20. juli  20.00 Quiz for de voksne, lag på inntil fem personer
 21. juli  16.00 Bingo
 17.30 Loddsalg
 21.00 Loddtrekning
 22. juli  13.00 - 14.00 Krabbefiskekonkurranse
 24. juli  Tur til Sommarland i Bø - Mer info senere!
 28. juli  Langbord - Mer info senere!
 16.00 Bingo
 17.30 Loddsalg
 21.00 Loddtrekning
 1. oktober  Borre stengt
 13. oktober kl 10.00  Høstdugnad