Vi har samlet gamle foldere fra NCC avd Vestfold. Disse inneholder alle som har hatt verv i foreningen vår.

Vi mangler noen - har du en som ikke vi har? Ta kontakt så kan vi få lagt ut en kopi!