Her er gjeldende plasskart for sesongen 2022. Lengden på hver plass er 8,5 m. Noen plasser har større/mindre størrelse, dette er da oppgitt i kartet. 

Alle fastplasser er tatt for i år. Dersom det er ønskelig med fastplass dersom det blir noe ledig, ta kontakt med plassjefen for informasjon (se menypunktet "Om oss").